Corporativa > Perfil

Constituït a finals dels 60, el Grupo Integral ofereix serveis de Consultoria, Projectes d’enginyeria i arquitectura, i Management de construcció.

Els seus orígens estan lligats a les grans inversions que van realitzar les multinacionals alemanyes a Espanya durant les dècades dels 70 i 80, en què Integral va poder aplicar metodologies innovadores d’organització, disseny, direcció i realització d’obres; i gestió de projectes i construccions. Així mateix, Integral ha estat pionera a desenvolupar consultoria logística d’organització i immobiliari per a corporacions.

És una organització independent i multidisciplinar que compta en el seu staff amb especialistes seniors en management, estructures, enginyeria d’instal•lacions, arquitectura, logística, planificació, costos i gerència de construcció.

La seva organització empresarial distingeix clarament entre els serveis de redacció de projectes relacionats amb l’edificació i l’urbanisme (que es porten a terme a través d’INTEGRAL S.A.), els projectes mediambientals (INTEGRAL KM AMBIENTIS, S.L.), els de gestió de construccions (a través d’Integral Contract, S.A.) i management i gestió en edificació, essent líders en la gestió de construcció industrialitzada (IMANAGEST, S.L.).

D’ençà de la seva creació, Integral té dimensió internacional, tot formant network amb les empreses de marca Agiplan, de matriu alemanya, grup format per sis empreses de serveis tècnics i de gestió integral, amb centres operatius a sis estats.

Actualment, duu a terme serveis de consultoria i direcció integrada de projectes i construccions (Project Management) per a qualsevol sector inversor o de promoció que precisi enginyeria de valor.

Integral és una organització que basa els seus eixos d’actuació en el compromís.

  • Compromesa amb la creació de valor per als seus clients. Només considerem que hem assolit el nostre objectiu professional quan contribuïm a l’èxit total dels nostres clients, pel que fa als seus projectes d’inversió i expansió.
  • Compromís amb la qualitat, el know-how i la innovació. Tal como reflecteix la seva trajectòria, Integral ha estat pionera en l’aplicació de tècniques de gestió, i a oferir serveis de gestió a les corporacions que han externalitzat les seves activitats en edificació que no es corresponien al seu core -business.
  • Compromís amb el medi ambient: des de l’optimització de recursos energètics fins a les propostes de sistemes energètics eficients, sostenibles, energies renovables, etc.